wyceń teraz

HST S 9000

System HST S 9000

Nowy system HST oparty o platformę S 9000 spełnia wszystkie wymogi techniczne i wizualne jakie postawiono przed systemami przesuwnymi najnowszej generacji. Dzięki doskonałej konstrukcji wielkie elementy dają się przesuwać praktycznie bez użycia siły a duże przeszklenia gwarantują skuteczne doświetlenie wnętrza zarówno przy zamkniętych jak i otwartych drzwiach. Prawie niewidoczny próg niweluje podział na przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną.

Doskonała izolacja

Już w standardowej wersji (bez montażu dodatkowych elementów) drzwi HST S 9000 osiągają rewelacyjny Uf 1,3 równy W/(m²·K).

Więcej światła niż kiedykolwiek

Wąskie skrzydło i innowacyjna konstrukcja części stałej tworzą estetyczną całość i umożliwiają efektywne doświetlenie wnętrza.

Szerokość 82.5 mm
Ilość komór 5
System uszczelnienia 2 uszczelki
Współczynnik przenikania ciepła 1.3 W/m2K 
Współczynnik bezpieczeństwa 8
Ślad węglowy 9
Współczynnik trwałości 9

https://www.gealan.de/pl/drzwi-podnosno-przesuwne