wyceń teraz

Profil Renowacyjny

System ram renowacyjnych wykorzystywany jest do montażu okien bez konieczności demontażu starych ościeżnic.

System ram renowacyjnych

Specyfika tego typu okien polega na wykorzystaniu specjalnych ram renowacyjnych z tzw. profilem maskującym, który obejmuje drewnianą ościeżnicę tworząc charakterystyczną opaskę od wewnątrz, a od zewnątrz możemy zastosować specjalne profile obudowujące. Profile maskujące w ramach posiadają różne szerokości.

Nie ma wówczas konieczności demontażu starych ościeżnic drewnianych (lub ewentualnie z innych materiałów). Ramy renowacyjne mają dodatkowo obniżoną wysokość, by ze względu na montaż na starej ościeżnicy, nie ograniczać znacząco powierzchni przeszklenia. Przy takim montażu unika się niebezpieczeństwa uszkodzenia elewacji budynku, przyspiesza czas wymiany okien i unika się części prac wykończeniowych (naprawczych oraz malarskich).

Szerokość 70 mm
Ilość komór 5
System uszczelnienia Zewnętrzne (2 uszczelki)
Współczynnik przenikania ciepła 1.3 W/m2K 
Maksymalna izolacyjność akustyczna 45 dB
Współczynnik bezpieczeństwa 7
Ślad węglowy 8
Współczynnik trwałości 9
Odporność na działanie wiatru C4
Wodoszczelność 9A
Przepuszczalność powietrza 4

https://www.aluplast.com.pl/profile-renowacyjne-rynek-francuski-wloski