wyceń teraz

Przesuwne prawe, przesuwne lewe, przesuwne prawe, ruchomy słupek, przesuwne lewe

Drzwi unoszono-przesuwne otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło przesuwne na prawą stronę. Środkowe lewe skrzydło przesuwne na lewą stronę. Środkowe prawe skrzydło ze słupkiem ruchomym przesuwne na prawą stronę. Prawe skrzydło przesuwne na lewą stronę.