wyceń teraz

Rozmiar okna

Pomiaru ramy okna można dokonać w łatwy sposób samemu, przy pomocy stalowej miarki. Szerokość ramy okna mierzymy w jednym miejscu. Tak samo w jednym miejscu mierzymy jej wysokość. Następnie należy podać zapisaną szerokość i wysokość, a resztą zajmie się się nasz wyspecjalizowany zespół FF-24.