wyceń teraz

Rozwierne prawe, słupek ruchomy, rozwierno-uchylne prawe

Okno balkonowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na lewą stronę. Prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie.