wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, rozwierne prawe, słupek ruchomy, uchylne klamki na środku

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe górne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne na prawą stronę. Lewe dolne skrzydło uchylne z klamką z prawej strony. Prawe dolne skrzydło uchylne z klamką z lewej strony.