wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne lewe, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne i środkowe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.