wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe, rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką z prawej strony. Środkowe i prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką z lewej strony.