wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w ramie

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Prawe i lewe dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.