wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Górne prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.