wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, rozwierno-uchylne prawe, uchylne z klamką u góry

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Lewe i prawe dolne skrzydło uchylne z klamką u góry.