wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, słupek ruchomy, rozwierne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i środkowe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką z prawej strony. Prawe skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na prawą stronę.