wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, słupek ruchomy, rozwierne prawe

Okno balkonowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na prawą stronę.