wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, szklenie stałe w ramie, rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką z prawej strony. Środkowe szklenie w ramie stałe, nieotwierane. Prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką z lewej strony.