wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką z prawej strony. Środkowe i prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.