wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, szklenie stałe w skrzydle

Okno balkonowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.