wyceń teraz

Rozwierno-uchylne prawe, stałe szklenie w skrzydle

Okno dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Prawe skrzydło – szklenie stałe w skrzydle, nieotwierane.