wyceń teraz

Rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką z lewej strony. Środkowe i prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.