wyceń teraz

Rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Środkowe i dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.