wyceń teraz

Rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie. Środkowe i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.