wyceń teraz

Rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe, środkowe i prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką z lewej strony.