wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie, rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane. Środkowe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką z lewej strony.