wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie, rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i środkowe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane. Prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką z lewej strony.