wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie, uchylne z klamką z prawej strony, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane. Środkowe skrzydło uchylne z klamką z prawej strony.