wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe. Lewe, środkowe i prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.