wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe. Górne, środkowe i dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.