wyceń teraz

Szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne lewe, prawe i dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.