wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, rozwierno-uchylne lewe, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i prawe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Środkowe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką z prawej strony.