wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, rozwierno-uchylne lewe, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe. Górne i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Środkowe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie.