wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, rozwierno-uchylne prawe, rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe. Górne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Środkowe i dolne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie.