wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, rozwierno-uchylne prawe

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i środkowe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką z lewej strony.