wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, rozwierno-uchylne prawe

Okno balkonowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Prawe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką po lewej stronie.