wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, uchylne z klamką z lewej strony, uchylne z klamką z lewej strony

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Środkowe i prawe skrzydło uchylne z klamką z lewej strony.