wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, uchylne z klamką z lewej strony, uchylne z klamką z lewej strony

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Środkowe i dolne skrzydło uchylne z klamką z lewej strony.