wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, uchylne z klamką z lewej strony

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne i środkowe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Dolne skrzydło uchylne z klamką z lewej strony.