wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, uchylne z klamką z prawej strony

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i środkowe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Prawe skrzydło uchylne z klamką z prawej strony.