wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe. Lewe, środkowe i prawe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.