wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe. Górne, środkowe i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.