wyceń teraz

Uchylne z klamką na środku, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i środkowe skrzydło uchylne z klamką na środku. Prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.