wyceń teraz

Uchylne z klamką u góry, szklenie stałe w ramie, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło uchylne z klamką u góry. Środkowe i prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.