wyceń teraz

Uchylne z klamką u góry, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i środkowe skrzydło uchylne z klamką u góry. Prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.