wyceń teraz

Uchylne z klamką u góry, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło uchylne z klamką u góry. Środkowe i dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.