wyceń teraz

Uchylne z klamką u góry, szklenie stałe w skrzydle, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło uchylne z klamką u góry. Środkowe i prawe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.