wyceń teraz

Uchylne z klamką z lewej strony, szklenie stałe w skrzydle, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło uchylne z klamką z lewej strony. Środkowe i prawe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.