wyceń teraz

Uchylne z klamką z lewej strony, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne skrzydło uchylne z klamką z lewej strony. Środkowe i dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.