wyceń teraz

Uchylne z klamką z lewej strony, uchylne z klamką z lewej strony, szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne i środkowe skrzydło uchylne z klamką z lewej strony. Dolne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.