wyceń teraz

Uchylne z klamką z prawej strony, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i środkowe skrzydło uchylne z klamką z prawej strony. Prawe skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.