wyceń teraz

Uchylne z klamką z prawej strony, uchylne z klamką z prawej strony, szklenie stałe w ramie

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Górne i środkowe skrzydło uchylne z klamką z prawej strony. Dolne skrzydło szklenie w ramie stałe, nieotwierane.