wyceń teraz

Podział niesymetryczny pionowy 30-70

Okna trzyskrzydłowe z podziałem niesymetrycznym pionowym 30-70. Górne skrzydło 1/3 całkowitej wysokości. Dolne skrzydło 2/3 wysokości.