wyceń teraz

Podział symetryczny pionowy 33-33-33

Okna trzyskrzydłowe z podziałem symetrycznym pionowym 33-33-33. Szerokości skrzydeł jednakowe.